Pozycjonowanie stron internetowych w kontekście Internetu

2020-07-15

Internet nie jest wyjątkiem. Także w jego świecie istnieje mnóstwo niedorzecznych, choć niepisanych reguł, które wielu marketingowców stosuje z zadziwiającą konsekwencją.


Pozycjonowanie stron internetowych, najlepsze praktyki

Reguły ułatwiają pracę, a jeśli mimo stosowania przyjętych norm nie notujemy żadnych postępów, problemem nie jest nasze postępowanie, tylko same reguły. Takie podejście jest wyjątkowo wygodne i kuszące ludzie po prostu lubią postrzegać swoją pracę w ten sposób, jeżeli wskazuje się na pozycjonowanie stron internetowych http://mateuszkozlowski.pl/.


W naszej dziedzinie marketingowcy określają tego rodzaju reguły mianem najlepszych praktyk, zalecanych nawyków. Istnieją niezliczone dokumenty opisujące te praktyki, których autorzy mówią nam, jak powinniśmy postępować. Okazuje się jednak, że naprawdę uniwersalne, najlepsze praktyki po prostu nie istnieją. Gdyby takie solidne reguły czy najlepsze praktyki istniały, zapewne byłyby stosowane w dobrze zarządzanym przedsiębiorstwie, które poprzedziłoby ich wdrożenie czasochłonnymi i kosztownymi badaniami potrzeb swoich klientów i przemyślanym dostosowaniem swojego procesu sprzedaży do procesu zakupów strony klienckiej, a więc pozycjonowanie stron internetowych.


Takie praktyki obejmowałyby więc swoim zasięgiem tylko przedsiębiorstwo, w którym zostały sformułowane. Wcale nie musiałyby się sprawdzać równie dobrze winnych firmach, choćby u konkurentów na tym samym rynku. Zbyt często mieliśmy okazję obserwować podobne sytuacje, aby wierzyć w opowieści o istnieniu najlepszych praktyk.


W każdym przedsiębiorstwie optymalna strategia jest nieco inna. Jedynym sposobem odkrywania taktyki, która w danych warunkach będzie najlepsza, jest testowanie. Mimo to nie należy ignorować niepisanych reguł handlu elektronicznego. Powinieneś jednak traktować je jedynie jako punkt wyjścia dla planowania, testowania, mierzenia i optymalizowania. Traktuj je jako najlepsze wskazówki, ale nigdy nie postrzegaj ich jako nietykalnych świętych krów.


Każdy element witryny internetowej ma do spełnienia jakąś funkcję perswazyjną. Każdy element musi prowadzić odwiedzających nieco dalej w procesie konwersji zbliżać ich do właściwego zakończenia spraw. Naszym celem jest tworzenie systemu spełniającego oczekiwania klientów, a kiedy będziemy lepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów, nasze przedsięwzięcia biznesowe będą skuteczniejsze. Testowanie jest sposobem wsłuchiwania się w to, co nasi klienci mają do powiedzenia.