So that leaves me with the calls sendMessage and postMessage

2020-05-16

Silniki gier, takie jak Unity, są znanymi, cenionymi, a przede wszystkim potężnymi narzędziami ułatwiającymi tworzenie gier. I asked the question in unity forum, could not find any good answer, so asking to a larger audience. \nPodobna funkcja - SendMessage - wysy\u0142a komunikat do okna okre\u015blonego w parametrze hWnd i czeka na jego obs\u0142u\u017cenie, po czym zwraca jego rezultat. So that leaves me with the calls sendMessage and postMessage. Pojawia się jednak problem: w jaki sposób aplikacja główna ma odczytać wiadomosc wysłaną przez SendMessage ? The reason I am asking this question is, Unity is a game engine, it uses C# as script but it does not provide any integration from WPF application (embeds Unity into WPF). A kiedy znudzi nam si� ukrywanie i odkrywanie paska, warto aby�my zajrzeli do MSDN po opis funkcji FindWindow(), a tak�e FindWindowEx(). @RussC: Thanks, but it needs to be done with SendMessage because I want to send the key to a window other than the active. If you absolutely have to use SendMessage, then you need to toggle the bits of your int at the correct positions. Dociekliwi mog� naturalnie zajrze� do MSDN po kompletny opis funkcji LoadImage(). Środowisko Unity jest jednym z najczęściej używanych oraz najbardziej cenionych pakietów, pozwalających na projektowanie gier komputerowych. Dzięki intuicyjnemu i prostemu w obsłudze zestawowi narzędzi Unity oraz niniejszej książce także i Ty możesz stać się twórcą gier komputerowych. W trakcie lektury nauczysz się projektować gry z wykorzystaniem silnika Unity 3, skryptów w języku C# oraz JavaScriptu. Podobna funkcja - SendMessage - wysyła komunikat do okna określonego w parametrze hWnd i czeka na jego obsłużenie, po czym zwraca jego rezultat. I’m trying to use SendMessage to send a keystroke, and don’t really understand the lParam. You can then pass the -parentHWND parameter to the Unity. Zainteresowani, kt�rzy z pewno�ci� przeczytaj� opis funkcji GetWindow() w MSDN, powinni jeszcze zwr�ci� uwag� na zagadnienie posiadania okien (ang. Not directly your question, but the difference between SendMessage and PostMessage is that Send is a blocking call, Post returns immediately (before the receiving application has processed it). If you want to use Unity then go for Unity. Can you clarify that you’re going to be sending the WM_KEYDOWN message to SendMessage ? SendMessage (“”); if (button) { transform. As the linked post states, don’t use SendMessage to send keystrokes, use SendInput instead.